Disclaimer
Welkom op www.theemhattem.nl Deze website bevat informatie over 't Heem Hattem.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van deze website.

BeoMij 't Heem b.v. streeft ernaar de informatie op deze website correct, volledig en up-to-date te houden. Wij behouden ons het recht voor de op deze site vermelde informatie op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
 
BeoMij 't Heem b.v. is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeien uit het gebruik van of juist de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

BeoMij 't Heem b.v. is gevrijwaard van afspraken en/of beloftes gedaan door huurders/exploitanten. De website dient uitsluitend ter ondersteuning van de complexactiviteiten binnen 't Heem.

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.